Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ giám định

Giám định phục vụ lợi ích của thương nhân và các tổ chức dịch vụ thương mại - Đối với bên bán: Sử dụng kết quả giám định của bên thứ ba trung lập, khách...
giám định xăng dầu trên tàu

Giám Định Xăng Dầu

Giám định xăng dầu, hóa chất, Than, Quặng sắt Giám định và giám sát Giao nhận, cấp phát và phân bổ, xăng dầu, khí đốt & quá trình giao nhận LPG (trên tàu, bồn bờ...

Dịch Vụ Tiêu Biểu

Tin Tức & Sự Kiện